I particularly love this one as it’s one of -if not the biggest- misconceptions about growth hacking. The first thing about growth is usually accepted as having more users and that is easily associated with user acquisition. Quite understandably this becomes very attractive to startups in the early stages. …

We’ve started our Growth Hacking Myths series by talking about why growth hacking is not -just- a form of online marketing. Within the post, I’ve mentioned the word “system” multiple times. Well, any system that works in harmony needs proper force to drive it. even before that, it needs enough…

Dün gece saat 04.30 civarında uykunun beni terk etmesiyle beraber henüz yataktayken yazdım aklımda bu yazıyı. Yazmalıydım zira girizgahı yaptıysak, perdeyi de hakkıyla kapatmak gerek…

31 Ekim 2018 itibariyle MOGU Mobile operasyonuna son veriyor.

Neden diyen olursa diye özet geçeyim; Şubat başında şirketi açtığımızdan beridir yaşanan erken seçim, sonrası, bayramlar…

Saat 20.37 ve ben bir elimde biraz önce aldığım yarım kilo afyon lokumuyla ismi gereksiz bir mağzanın kocalar için hazırlanmış 4'lü kübik koltuklarında oturuyorum. Şirketi kuralı 3 ay oldu. Eşimin hamileliği de takribi aynı döneme denk geldi. Yani biraz da bu yüzden tam da burada oturuyorum.

Kendine ait bir şirketin…

Etkileşim: Web Analytics’in büyük yalanı

Öncelikle neden böyle bir başlık kullandığımı açıklamam gerekir. Etkileşim Web ürününüzünle sunduğunuz değerin insanlar tarafından ne kadar ilgi gördüğünü, onları ne kadar etkilediğini ölçmelidir. Bu tanımdan yola çıkarak elimizdeki en büyük soru şudur; etkileşimin ölçümlenmesi kantitatif verilerle yapılabilir mi? Kısa cevap; hayır, sektördeki genel ölçümleme yöntemleriyle sağlıklı şekilde yapılması mümkün…

Türkçesini bulamadığım, kendim çevirdiğimde de pek lezzetli bir çeviriye mazhar olmayan (özelleştirilmiş edinim kanalı guruplamaları — tanrım sana geliyorum) “Custom Channel Grouping” özelliğine aslında kısaca Hayat kurtaran küçük şeyler yazı dizisinin 2. bölümünde kısaca değinmiştik. Ancak bu özelliğin önemini vurgulayabilmek ve biraz daha detaylı anlatabilmek için ayrıca değinilmeyi hakettiğini düşünerek…

Can Taner

IGS & Monash alumnus, Growth Hacking & Digital Analytics lover, Product Manager, Business Analyst, Husband and father of one.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store